CIRCPROT

Prosjektetet er finansiert av JPND

jpnd-research (sml)       europa-eu (sml)
bundesministerium-fur-bildung-und-forschung (sml)       anr (sml)
academy-of-finland (sml)       research-council-norway (sml)
ministro-dell-istruzione-dell-universita-e-della-ricerca (sml)

Beskyttelse av synapsekrets ved Alzheimersykdom og Huntingtonsykdom: BDNF/TrkB og Arc som beskyttelsesfaktorer

Alzheimer (AD) og Huntington sykdom (HD) kommer av feil kommunikasjon mellom nerveceller i ulike områder av hjernen som hjernebarken, hippocampus, og striatum.  Proteinet BDNF regulere kommunikasjon ved synapsen under normale forhold.  Ved AD og HD er BDNF funksjon svekket, og man ser nedsatt frisetting samt endret cellulær signalisering fra BDNF reseptoren.  Mekanismene som ligger til grunn for endret BDNF effekt er ikke forstått men denne viten ansees å være avgjørende for utvikling av effektive terapier.

CircProt vil benytte AD og HD musemodeller for å undersøke hvordan endringene i synapsekommunikasjon oppstår.  En rekke morfologiske, elektrofysiologiske, og biokjemiske metoder blir brukt til å avdekke endret traffikering og frisetting av BDNF, endret synaptisk aktivitet, struktur og funksjon, endret intracellulært signaltransduksjon, og videre effekter på hukommlese og bevegelseskontroll. AD/HD mus vil bli behandlet med farmaka som enten øker BDNF frisetting eller stimulerer BDNF signalisering.  I tillegg vil matematisk modellering av nevralekrets fremme en kvantitativ analyse av synapsen funksjon ved ulike behandlinger. Slik vil CircProt fremme utviklingen av effektiv fremtidig terapi for disse alvorlige degenerative tilstander.

Startdato: april 2016

Varighet: 3 år

Koordinator:

Volkmar Lessmann
T: +49 391 6714282
E: lessmann@med.ovgu.de

Prosjektpartnere:

circprot-consortium-including-all-pis-and-some-lab-members (big)
CircProt partnere og noen laboratorie medlemmene

Finansiering:

Dette er et EU «Joint Programme-Neurodegenerative Disease Research (JPND)» prosjekt. Prosjektet er finansiert gjennom de respektive nasjonale bevilgende myndigheter under JPND programmet - www.jpnd.eu: Frankrike, Agence Nationale de la Recherche; Finland, Academia of Finland; Germany, Federal Registry of Education and Research; Italy, Ministry of Research, Norge,  Norges forskningsråd. Prosjektet har mottat midler fra “European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme” ved avtale No 643417.